ACTA DE TOMA DE POSESIÓN

ACTA DE TOMA DE POSESIÓN

Funcionario interino da Mancomunidade Terra cha da praza do grupo C, subgrupo C1, escala: administración subescala: administrativo, e de conformidade coa resolución da Presidencia do 29 /12/2022. ACTA TOMA POSESION (PDF)Descarga