20221116_Outros_ANUNCIO-BASES-BOP-MANCOMUNIDADE-TECNICOS-SERVIZOS-SOCIAIS