MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA TERRA CHÁ SELECCIONA UN/UNHA TÉCNICO DE PROSPECCIÓN DE EMPREGO